فرم درخواست استخدام در صبا ماشین
 1. به رزومه های فاقد عکس ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. نام:(*)
  لطفا نام خود را وارد نمایید
 3. نام خانوادگی:(*)
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 4. تلفن همراه:(*)
  لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید
 5. ایمیل:(*)
  مثال: Ali@yahoo.com
 6. متقاضی استخدام در واحد:(*)  *
 7. تاریخ شروع به همکاری:(*)
  مثال: 1 مهر 94
 8. حقوق درخواستی (به تومان):(*)
  لطفا حقوق درخواستی خود را به تومان و به عدد وارد نمایید
 9. الصاق رزومه:(*)
  لطفا رزومه خود را با یکی از فرمت های ورد، پی دی اف و یا عکس الصاق نمایید.

ارتباط با صبا ماشین

آدرس: تهران ، خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان 241

کد پستی: 1419934963
تلفن  : 66420502 (15 خط)
نمابر: 66420503